اسارت

رهایی دلبر از چنگال دیو بعد از 24 سال
عمومی

رهایی دلبر از چنگال دیو بعد از 24 سال

رهایی الیزابت فریتزل 42 ساله در سال 2008 بعد از بیش از دو دهه اسارت، از چنگال پدر گرگ صفتش…
دکمه بازگشت به بالا